W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole realizuje następujące projekty:

  • „Dzieciństwo bez próchnicy” – kontynuacja do grudnia 2017 r. Jest to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w latach 2014/2017 – we wszystkich grupach wiekowych naszego przedszkola. Celem projektu jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat .
  • Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”. Celem programu jest edukacja w zakresie potrzeb zdrowotnych dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. Przedsięwzięcie rekomendowane jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Pile.
  • Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy , więc działamy”. Celem projektu jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dieto zależne. Przedsięwzięcie rekomendowane jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Pile.