Odpłatność

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje UCHWAŁA RADY MIASTA

uchwała odpłatność za korzystanie z przedszkola