Komunikaty

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 616 (29) 2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 stycznia 2020 roku został wprowadzony harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Piła na rok szkolny 2020/2021. Szczegóły na stronie BIP Urzędu Miasta Piły lub na stronie przedszkola

Więcej

STAWKA ŻYWIENIOWA

Informujemy, że od stycznia 2020 r. stawka żywieniowa wynosi 8 złotych dziennie. Decyzja o podwyższeniu dziennej stawki żywieniowej została podjęta w trosce o właściwe żywienie Państwa dzieci ze względu na wzrost cen artykułów żywnościowych. Stawka obowiązuje we wszystkich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piła. Zmianę wysokości stawki żywieniowej uzgodniono z organem prowadzącym.

Więcej

BAL KARNAWAŁOWY

BAL jpgInformujemy, że bal karnawałowy odbędzie się w naszym przedszkolu 9 stycznia 2020 r. Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

Więcej

Zebrania organizacyjne

Zapraszamy rodziców na zebrania informacyjne ogólne a po nich grupowe, które odbędą się: dla grup dzieci młodszych (Krasnoludki, Motylki, Żabki)  - 5 września 2019 (czwartek) o godz. 17:00; dla grup dzieci starszych (Wiewiórki, Kasztanki, Słoneczka) - 10 września 2019 (wtorek) o godz. 17:00. dyrektor Krystyna Żelazna-Wójcik
Więcej

Zbiórka Publiczna dla NIKOLI

Informujemy, że w ramach zbiórki publicznej nr 463/2015/1306/OR prowadzonej na leczenie i rehabilitację Nikoli Publiczne Przedszkole Nr 13 zebrało kwotę 1135,63 zł. Powyższe środki zostały wpłacone na konto Fundacji ZŁOTOWIANKA. SPRAWOZDANIE Z PROWADZONEJ ZBIÓRKI ORAZ DOWÓD WPŁATY ŚRODKÓW PRZEKAZANO DO FUNDACJI ZŁOTOWIANKA. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!.

Więcej

Uwaga!!! zmiana dyżurów wakacyjnych

Szanowni Rodzice, w związku z planowaną przez organ prowadzący termomodernizacją niektórych przedszkoli, nastąpiła zmiana placówek dyżurujących w okresie wakacji. Informujemy, że nasze przedszkole nie będzie pełnić dyżuru w sierpniu. Poniżej wykaz przedszkoli dyżurujących w lipcu i sierpniu.  Procedura i termin składania wniosków na okres wakacji nie uległy zmianie. Za

Więcej

spotkania adaptacyjne

Zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 na cotygodniowe spotkania adaptacyjne. Spotkania prowadzić będzie nauczycielka, która obejmie od września opieką dzieci trzyletnie. Na pierwsze spotkanie w dniu 5 czerwca o godz. 17:00 zapraszamy tylko rodziców - bez dzieci. Poniżej podajemy terminy spotkań z dziećmi, które będą odbywać się zawsze w

Więcej

PODPISYWANIE WOLI

UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH! Przypominamy, że aby dziecko zakwalifikowane do przedszkola na nowy rok szkolny stało się dzieckiem przyjętym, rodzic zobowiązany jest podpisać wolę korzystania z przedszkola. Należy tego dokonać w przedszkolu (administracja - pokój nr 1) w dniach 17-21 maja b.r. Dziecko, którego rodzic nie podpisze w/w dokumentu zostanie skreślone z listy

Więcej