Komunikaty

Organizacja pracy przedszkola

 W związku ze wzmożonymi środkami zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID- 19 przedszkole apeluje o ograniczony kontakt interesantów z siedzibą naszej placówki w czasie zamknięcia przedszkola dla dzieci. Rodzice składający deklaracje lub wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola proszeni są o przynoszenie dokumentów do naszej siedziby w godzinach od 14:00 do 16:00. 

Więcej

Decyzja o zamknięciu przedszkola

Ważny komunikat dla rodziców!

W związku z decyzją Premiera w czwartek 12.03. i piątek 13.03.2020  zostają zawieszane wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich szkołach i przedszkolach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może  zapewnić na wymienione wyżej dwa dni zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Od

Więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 616 (29) 2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 stycznia 2020 roku został wprowadzony harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Piła na rok szkolny 2020/2021. Szczegóły na stronie BIP Urzędu Miasta Piły lub na stronie przedszkola

Więcej

STAWKA ŻYWIENIOWA

Informujemy, że od stycznia 2020 r. stawka żywieniowa wynosi 8 złotych dziennie. Decyzja o podwyższeniu dziennej stawki żywieniowej została podjęta w trosce o właściwe żywienie Państwa dzieci ze względu na wzrost cen artykułów żywnościowych. Stawka obowiązuje we wszystkich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piła. Zmianę wysokości stawki żywieniowej uzgodniono z organem prowadzącym.

Więcej

BAL KARNAWAŁOWY

BAL jpgInformujemy, że bal karnawałowy odbędzie się w naszym przedszkolu 9 stycznia 2020 r. Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

Więcej

Zebrania organizacyjne

Zapraszamy rodziców na zebrania informacyjne ogólne a po nich grupowe, które odbędą się: dla grup dzieci młodszych (Krasnoludki, Motylki, Żabki)  - 5 września 2019 (czwartek) o godz. 17:00; dla grup dzieci starszych (Wiewiórki, Kasztanki, Słoneczka) - 10 września 2019 (wtorek) o godz. 17:00. dyrektor Krystyna Żelazna-Wójcik
Więcej

Zbiórka Publiczna dla NIKOLI

Informujemy, że w ramach zbiórki publicznej nr 463/2015/1306/OR prowadzonej na leczenie i rehabilitację Nikoli Publiczne Przedszkole Nr 13 zebrało kwotę 1135,63 zł. Powyższe środki zostały wpłacone na konto Fundacji ZŁOTOWIANKA. SPRAWOZDANIE Z PROWADZONEJ ZBIÓRKI ORAZ DOWÓD WPŁATY ŚRODKÓW PRZEKAZANO DO FUNDACJI ZŁOTOWIANKA. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!.

Więcej

Uwaga!!! zmiana dyżurów wakacyjnych

Szanowni Rodzice, w związku z planowaną przez organ prowadzący termomodernizacją niektórych przedszkoli, nastąpiła zmiana placówek dyżurujących w okresie wakacji. Informujemy, że nasze przedszkole nie będzie pełnić dyżuru w sierpniu. Poniżej wykaz przedszkoli dyżurujących w lipcu i sierpniu.  Procedura i termin składania wniosków na okres wakacji nie uległy zmianie. Za

Więcej