Komunikaty

POTWIERDZENIE WOLI

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że w dniach 10.04. – 16.04.2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do przyjęcia do publicznego przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19, zalecamy przesłanie potwierdzenia woli drogą elektroniczną na

Więcej

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – WAŻNE ZASADY!!!

Szanowni rodzice! Zwracamy się z prośbą, aby wysyłając do przedszkola informację o tym, ze dokonaliście elektronicznego złożenia wniosku, na nasz adres mailowy wysyłać wyłącznie PESEL dziecka i IDENTYFIKATOR  wniosku. Prosimy nie załączać scanu wniosku z pozostałymi danymi dziecka. !!! Dbajcie o ochronę danych własnego dziecka! Dziękujemy.

Dyrektor: Krystyna Żelazna-Wójcik
Więcej

NOWE INFORMACJE O REKRUTACJI

W związku z utrudnionym funkcjonowaniem rodzin w stanie epidemicznym informujemy, że organ prowadzący dopuszcza składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola  w formie elektronicznej. Szczegóły w załączonym piśmie  rekrutacja elektroniczna (1)

Dyrektor: Krystyna Żelazna-Wójcik
Więcej

Plac zabaw nieczynny!!!

Informujemy, że w okresie zagrożenia koronawirusem obowiązuje zakaz wstępu na przedszkolny plac zabaw. Ogród przedszkolny jest zamknięty, co oznacza, że z użytkowania wyłączone są wszystkie urządzenia rekreacyjne i zabawowe, znajdujące się na jego terenie . Nie zezwala się także na przebywanie w ogrodzie przedszkolnym i użytkowanie terenu w jakikolwiek sposób. Komunikaty o wyłączeniu

Więcej

Informacje o rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się zgodnie z podanym wcześniej terminarzem. Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny zmieniamy zasady kontaktu interesantów z przedszkolem a tym samym zasady dostarczania deklaracji i wniosków do przedszkola. Wypełnione dokumenty prosimy wrzucać do wyłożonej w przedsionku skrzynki podawczej.

Więcej

zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: ⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).Z zasiłku można korzystać nie dłużej

Więcej

Organizacja pracy przedszkola

 W związku ze wzmożonymi środkami zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID- 19 przedszkole apeluje o ograniczony kontakt interesantów z siedzibą naszej placówki w czasie zamknięcia przedszkola dla dzieci. Rodzice składający deklaracje lub wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola proszeni są o przynoszenie dokumentów do naszej siedziby w godzinach od 14:00 do 16:00. 

Więcej

Decyzja o zamknięciu przedszkola

Ważny komunikat dla rodziców!

W związku z decyzją Premiera w czwartek 12.03. i piątek 13.03.2020  zostają zawieszane wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich szkołach i przedszkolach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może  zapewnić na wymienione wyżej dwa dni zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Od

Więcej