DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice, informujemy, ze zgodnie z wcześniejszym planem, przedszkole pełni dyżur w lipcu. Dyżur lipcowy będzie przebiegał z zachowaniem tych samych zasad i procedur, które obowiązują obecnie na czas pandemii COVID-19. Do przedszkola mogą być przyjęte wyłącznie dzieci będące naszymi wychowankami. Zamiar korzystania z przedszkola w okresie wakacji należy zgłosić w dniach 1-14 czerwca poprzez złożenie właściwego oświadczenia – wzór oświadczenia w załączniku. Oświadczenia można składać w formie skanu na adres mailowy przedszkola lub do skrzynki podawczej w przedszkolu. O przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia dziecka rodzic zostanie poinformowany mailem lub telefonicznie do 22 czerwca.

UWAGA! Rodzice dzieci, które kontynuują pobyt w przedszkolu od i po 25 czerwca b.r. nie muszą składać ponownie oświadczeń. Są jednak zobowiązani do poinformowania przedszkola drogą mailową o chęci korzystania z usług przedszkola w okresie wakacji. 

PP13 oświadczenie – wakacje