WAŻNE PROCEDURY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady i procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu Nr 13 w Pile w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

ZASADY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – PP13