Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Szanowni rodzice dzieci 6-letnich,

Informujemy, że w dniach 27.04-30.04 b.r. w godz. 12:00-16:00 należy odebrać „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. Koperty z w/w dokumentacją, zaadresowane imiennie, będą wyłożone w korytarzyku wejściowym. Do każdej koperty dołączony jest druk „Potwierdzenie odbioru dokumentacji przez rodziców”. Prosimy wypełnić załączony druk, opatrzyć datą i podpisem a następnie wrzucić kartkę do skrzynki podawczej. Informujemy, że w w/w godzinach pracownik przedszkola będzie pełnił dyżur w holu i zadba o bezpieczeństwo przekazywanej w obie strony dokumentacji. Dziękujemy za współpracę w zmienionych warunkach. 

Dyrektor:  Krystyna Żelazna-Wójcik