POTWIERDZENIE WOLI

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że w dniach 10.04. – 16.04.2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do przyjęcia do publicznego przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19, zalecamy przesłanie potwierdzenia woli drogą elektroniczną na adres przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego numer PESEL. Wiadomość należy również podpisać imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej maila.

Jednocześnie informujemy, że brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w  ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Z poważaniem

dyrektor Krystyna Żelazna-Wójcik