REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – WAŻNE ZASADY!!!

Szanowni rodzice! Zwracamy się z prośbą, aby wysyłając do przedszkola informację o tym, ze dokonaliście elektronicznego złożenia wniosku, na nasz adres mailowy wysyłać wyłącznie PESEL dziecka i IDENTYFIKATOR  wniosku. Prosimy nie załączać scanu wniosku z pozostałymi danymi dziecka. !!! Dbajcie o ochronę danych własnego dziecka! Dziękujemy.

Dyrektor: Krystyna Żelazna-Wójcik