Informacje o rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się zgodnie z podanym wcześniej terminarzem. Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny zmieniamy zasady kontaktu interesantów z przedszkolem a tym samym zasady dostarczania deklaracji i wniosków do przedszkola. Wypełnione dokumenty prosimy wrzucać do wyłożonej w przedsionku skrzynki podawczej. Niezbędne dokumenty prosimy dostarczać w godzinach: od 14.00 do 16.00. Zwracamy uwagę na  dochowanie szczególnej staranności w kompletowaniu dokumentów, t.j. załączników do wniosku, wymaganych podpisów, itp., ponieważ niekompletne lub błędnie wypełnione dokumenty będą odrzucane w procesie rekrutacji.  Całość dokumentacji prosimy zszyć zszywaczem i włożyć do zaklejonej koperty. Wszelkich informacji związanych z procedurami rekrutacji będziemy udzielać telefonicznie lub mailowo. Przypominamy, ze szczegółowe informacje dotyczące organizacji naboru znajdują się także w zakładce NABÓR. Tam też  możecie  Państwo pobrać druki do wypełnienia w procesie naboru. Przedszkole NIE BĘDZIE DRUKOWAĆ I WYDAWAĆ PAPIEROWYCH WNIOSKÓW!!!

dyrektor Krystyna Żelazna-Wójcik