zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: ⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl lub stąd Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8