Decyzja o zamknięciu przedszkola

Ważny komunikat dla rodziców!

W związku z decyzją Premiera w czwartek 12.03. i piątek 13.03.2020  zostają zawieszane wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich szkołach i przedszkolach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może  zapewnić na wymienione wyżej dwa dni zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Od poniedziałku 16.03.2020 do 25.03.2020 w szkołach i przedszkolach odwołane są wszystkie zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze (szkoły i przedszkola są zamknięte). Wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkół  i przedszkoli.  Dyrektor Krystyna Żelazna-Wójcik