REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 616 (29) 2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 stycznia 2020 roku został wprowadzony harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Piła na rok szkolny 2020/2021. Szczegóły na stronie BIP Urzędu Miasta Piły lub na stronie przedszkola w zakładce NABÓR.