Zbiórka Publiczna dla NIKOLI

Informujemy, że w ramach zbiórki publicznej nr 463/2015/1306/OR prowadzonej na leczenie i rehabilitację Nikoli Publiczne Przedszkole Nr 13 zebrało kwotę 1135,63 zł. Powyższe środki zostały wpłacone na konto Fundacji ZŁOTOWIANKA. SPRAWOZDANIE Z PROWADZONEJ ZBIÓRKI ORAZ DOWÓD WPŁATY ŚRODKÓW PRZEKAZANO DO FUNDACJI ZŁOTOWIANKA. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!.