PODPISYWANIE WOLI

UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH! Przypominamy, że aby dziecko zakwalifikowane do przedszkola na nowy rok szkolny stało się dzieckiem przyjętym, rodzic zobowiązany jest podpisać wolę korzystania z przedszkola. Należy tego dokonać w przedszkolu (administracja – pokój nr 1) w dniach 17-21 maja b.r. Dziecko, którego rodzic nie podpisze w/w dokumentu zostanie skreślone z listy dzieci zakwalifikowanych. Uwaga! Powyższy wymóg nie dotyczy dzieci przyjętych na podstawie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.