LICZBA WOLNYCH MIEJSC

Informujemy, że w procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 przedszkole dysponuje 37 wolnymi miejscami. Wnioski prosimy składać w terminach podanych w harmonogramie naboru (patrz: zakładka NABÓR) u referenta przedszkola w godzinach od 7:00 do 16:00.

Dyrektor  – Krystyna Żelazna-Wójcik