DEKLARACJE DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

Szanowni Rodzice, w związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do przedszkola na nowy rok szkolny informuję, że deklaracje o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego będą wydawane rodzicom od 15 do 24 kwietnia w przedszkolu od godz. 7:00 do 16:00. Deklarację wraz z informacją o osobach upoważnionych do odbioru dziecka można także pobrać na stronie internetowej w zakładce „NABÓR”. Ostateczny termin składania deklaracji  – 24 kwietnia do godz. 16:00.

Krystyna Żelazna-Wójcik – dyrektor przedszkola