BUDŻET OBYWATELSKI

Zaczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego – głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy pilanie. Ten etap potrwa do 12 października 2018r.. Spośród 191 propozycji, jakie dotarły do Urzędu Miasta, do dalszego etapu  przeszło 119 zadań.Wśród zadań osiedlowych znalazło się  zadanie wnioskowane przez Publiczne Przedszkole Nr 13OGO – 10 Przebudowa ogrodzenia  Publicznego Przedszkola nr 13, ul. Kraszewskiego  w Pile.                                                              Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Każda uprawniona osoba ma do dyspozycji 5 głosów na zadania małe (po jednym głosie na zadanie) i 5 głosów na zadania osiedlowe (po jednym głosie na zadanie). Aby zagłosować należy skorzystać      z jednej z dwóch metod głosowania: za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub w sposób tradycyjny – na karcie. Podobnie, jak w poprzednich latach do realizacji przyjęte będą te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów.                                                                                                Zwracamy się z serdeczną prośbą o oddanie głosów na  nasze przedszkola. Zbierzmy siły i głosujmy dla dobra naszych dzieci: poprawienia ich bezpieczeństwa i poprawy estetyki przedszkola i osiedla. Pamiętajmy, że możemy też oddać głos w imieniu dzieci. 

Za oddane głosy SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!