PODPISYWANIE WOLI

Przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM na rok szkolny 2017/2018 zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego przez ich dziecko Potwierdzenia woli można dokonać u referenta przedszkola – pokój nr 1 w dniach 16.05 – 17.05. b.r. w godzinach 8:00 -15:00. Niedopełnienie obowiązku potwierdzenia woli skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przedszkola.

No Comments Yet.

Leave a comment