POTWIERDZENIE WOLI O KORZYSTANIU Z USŁUG PRZEDSZKOLA

Przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego przez ich dziecko ( nie dotyczy dzieci przyjętych na podstawie deklaracji, czyli kontynuujących pobyt ). Potwierdzenia woli można dokonać elektronicznie na stronie naboru lub pisemnie  u referenta przedszkola – pokój nr 1 w dniach 12.04 – 14.04. b.r. w godzinach 8:00 -15:00. Niedopełnienie obowiązku potwierdzenia woli skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przedszkola.

No Comments Yet.

Leave a comment