ROZPOCZYNAMY NABÓR !!!

Rozpoczynamy nabór do przedszkola na rok szkolny 2017/2018!  Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej można pobierać w grupach lub na naszej stronie w zakładce „NABÓR”. Wnioski o przyjęcie  będą do  pobrania w terminie późniejszym w administracji – pokój nr 1 lub na stronie internetowej. Składane deklaracje i wnioski podlegają rejestracji, w związku z tym należy je składać WYŁĄCZNIE w administracji – pokój nr 1. Więcej informacji będziemy sukcesywnie umieszczać  w zakładce NABÓR.  PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW REKRUTACJI! Harmonogram naboru na rok szkolny 2017_2018

No Comments Yet.

Leave a comment